redbrain.shop
Vyhledávání...
 1. Domov

 2. /
 3. Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

RedBrain Ltd obchodování jako cz.redbrain.shop, společnost registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 10434678 jehož registrovaná adresa je Office 3, St Ann’s House, Guildford Road, Lightwater, Surrey, GU18 5RA dále jen 'cz.redbrain.shop' nebo 'My' stanoví následující podmínky, za kterých cz.redbrain.shop nabízí cz.redbrain.shop Uživatel (a cz.redbrain.shop Návštěvník nebo cz.redbrain.shop Člen, podle toho, o jaký případ jde, zde) 'Vy' a „Vaše“ licence k použití cz.redbrain.shop ( 'Site') a služby, abyste byli informováni o nejlepších nabídkách některých produktů propagovaných na různých maloobchodních webech třetích stran po celém světě ('cz.redbrain.shop Služby ') ( 'Podmínky'). Tyto podmínky zahrnují naše Zásady cookies a Zásady ochrany osobních údajů tímto odkazem (souhrnně nazývané 'cz.redbrain.shop Licence'). Tyto podmínky zůstávají v plné platnosti a účinnosti, pokud cz.redbrain.shop Uživatel využívá stránky k přístupu na cz.redbrain.shop Služby, pokud není ukončeno vámi nebo uživatelem cz.redbrain.shop v souladu s těmito podmínkami.

 1. DEFINICE
  Definice, které je třeba číst s těmito podmínkami, jsou uvedeny v bodě 18.

 2. VŠEOBECNÉ

  1. Používáním webu a kterékoli z nich cz.redbrain.shop Služby poskytované prostřednictvím webu výslovně souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami a všemi příslušnými právními předpisy a kodexy upravujícími používání služeb prostřednictvím webu. Tyto podmínky tvoří právně závaznou dohodu mezi vámi a společností cz.redbrain.shop a vztahuje se na všechny cz.redbrain.shop Uživatelé.

  2. Než budete pokračovat v používání těchto podmínek, měli byste si tyto podmínky pečlivě přečíst a ujistit se, že rozumíte jejich účinku cz.redbrain.shop Služby. Pokud s některou částí těchto podmínek nesouhlasíte, nepoužívejte stránky k přístupu na internet cz.redbrain.shop Služby. Pokud tyto podmínky porušíte,cz.redbrain.shop může ukončit vaše používání webu, bránit vám v budoucím používání tohoto webu a / nebo podniknout příslušná právní opatření proti vám.

  3. Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto Podmínkách provést, budou zveřejněny na této stránce, a pokud to bude vhodné, budou vám oznámeny e-mailem nebo při dalším použití webu k přístupu k cz.redbrain.shop Služby, nové podmínky mohou být zobrazeny na obrazovce a může být nutné, abyste si je přečetli a přijali je, abyste mohli pokračovat. Souhlasíte s tím cz.redbrain.shop bude zacházet s vaším používáním těchto stránek pro přístup na cz.redbrain.shop Služby jako souhlas s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu, včetně vašeho dalšího používání po jakýchkoli změnách.

 3. cz.redbrain.shop SLUŽBY

  1. Působíme jako zprostředkující hostitelský inzerent pro vyhledávací, porovnávací a ukládací platformu (internet 'cz.redbrain.shop Plošina'). Jsme odhodláni usnadnit exkluzivní online místo cz.redbrain.shop Návštěvníci mohou procházet a vyhledávat produkty a objevovat nejlepší nabídky dostupné od některých z nejlepších britských obchodníků prostřednictvím jejich online obchodů („Stránky maloobchodníků třetích stran“). Nabídky lze sdílet s rodinou a přáteli pomocí funkce sdílení poskytované na internetu cz.redbrain.shop Plošina. cz.redbrain.shop není maloobchodník, distributor nebo agent. Jsme nestranným zprostředkovatelským zdrojem a porovnáváme služby a nemáme zájem přimět vás, abyste zaplatili více, než byste měli.

  2. Všechny nabídky produktů inzerovaných na těchto stránkách jsou vlastnictvím nebo licencovány maloobchodníky třetích stran. Pokud na našem webu vidíte dohodu, kterou chcete, můžete na ni kliknout a být převezen na příslušný maloobchodní web třetí strany, kde budete moci produkt zakoupit přímo.

  3. Veškeré nákupy inzerovaných nabídek se uskutečňují mimo web na stránkách maloobchodních prodejců třetích stran a podléhají obchodním podmínkám třetích stran, které podrobně stanoví příslušné závazky vy jako kupujícího a maloobchodního prodejce třetí strany jako prodejce včetně informací o vrácení peněz , zrušení, vrácení a výměna podle potřeby.

  4. cz.redbrain.shop nemůže vám poskytnout žádné záruky, pokud jde o kvalitu, bezpečnost nebo obchodovatelnost produktu představujícího dohodu, za který je výlučně odpovědný prodejce třetí strany, nebo že podrobnosti o obchodu jsou ve všech ohledech přesné a nejsou nepravdivé ani zavádějící, protože jsou Vaše odpovědnost za kontrolu nabídek samostatně. Před zakoupením obchodu se musíte před provedením nákupu přesvědčit o pravosti stránky maloobchodníka třetí strany a přijatelnosti těchto podmínek prodejce třetí strany. V důsledku toho uvolňujete cz.redbrain.shop (a naši agenti a zaměstnanci) ze všech Nároků a ztrát (skutečných a následných, přímých i nepřímých) všeho druhu a povahy, známých a neznámých, podezřelých a nečekaných, zveřejněných a nezveřejňovaných, vznikajících v důsledku nebo jakýmkoli způsobem souvisejících s jakoukoli dohodou nebo Srovnání nabídek propagovaných na internetu cz.redbrain.shop Platformu a zakoupili jste ji, bez ohledu na to, že jste si na webu prohlédli dohodu a podrobnosti o obchodu, než jste byli převedeni na web maloobchodníka třetí strany, dokončete nákup.

  5. DŮLEŽITÉ: cz.redbrain.shop Uživatelé berou na vědomí, že:

   1. cz.redbrain.shop je pravděpodobné, že na webu bude inzerováno mnoho nabídek současně a jakýkoli počet cz.redbrain.shop Uživatelé si mohou vybrat 'vidět dohodu';

   2. cz.redbrain.shop nekontrolujte, neprovádějte audity, prověrky, sledování ani kontrolu: totožnost, úvěrová bonita nebo důvěryhodnost maloobchodníků třetích stran, bezpečnost webů třetích stran nebo správnost údajů o obchodu zveřejněných na těchto stránkách nebo na stránkách maloobchodníků třetích stran v respekt k dohodě; a,

   3. cz.redbrain.shop není stranou žádné smlouvy, která by mohla vzniknout mezi vámi jako kupujícím a webem maloobchodníka třetí strany jako prodávajícím.

   4. V souladu s tím cz.redbrain.shop nebude vůči vám odpovědný za jakékoli nároky nebo ztráty vyplývající z:

    • Obchod;

    • nedostupnost obchodu;

    • Detaily obchodu;

    • činy nebo opomenutí maloobchodníka třetí strany; nebo,

    • stránky maloobchodníků třetích stran a podmínky maloobchodníků třetích stran,

    všechny jsou na vaše vlastní riziko.

  6. cz.redbrain.shop Služby nenabízejí žádnou radu, doporučení a potvrzení týkající se hypertextových odkazů na stránky maloobchodníků třetích stran nebo jiné webové stránky třetích stran nebo právní zastoupení za žádných okolností. Tyto hypertextové odkazy jsou poskytovány pouze pro vaši snadnou orientaci a cz.redbrain.shop neschvalují takové webové stránky ani nepřijímají žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek, a proto nemohou zaručit, prohlašovat ani zaručit, že obsah obsažený na těchto webových stránkách je přesný, legální a / nebo nevhodný nebo že nebudou obsahovat viry ani jinak ovlivňovat váš počítač . Používáním těchto hypertextových odkazů na jiné webové stránky s tím souhlasíte a porozumíte tomu cz.redbrain.shop nezodpovídá za žádné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout z vašeho používání takových odkazů.

  7. Pro každou dohodu inzerovanou na webu cz.redbrain.shop nenese odpovědnost vůči vám, pokud taková dohoda již není k dispozici. Tržní ceny produktů mohou být volatilní a mohou se pravidelně měnit, stejně tak i ceny stanovené pro nabídky inzerované na těchto stránkách. Po vypršení platnosti nabídek se již nebudou na stránkách zobrazovat, ale nemůžeme zaručit, že náš web bude vždy v synchronizaci s činnostmi maloobchodníků třetích stran, takže může být nevyhnutelné zpoždění. Za žádných okolností nebude cz.redbrain.shop být odpovědný nebo odpovědný za jakékoli chyby v cenách, zpoždění při provádění změn cen nebo za nedostupnost nabídek z jakéhokoli důvodu.

 4. PŘIHLÁSIT SE

  1. Pro optimální využití cz.redbrain.shop Služby, které zajistí, že budete informováni o možných skvělých nabídkách, můžete se zaregistrovat na těchto stránkách a přihlásit se k odběru našich cz.redbrain.shop Upozornění na produkt('Přihlásit se') načež se stanete cz.redbrain.shop Člen.

  2. cz.redbrain.shop Členové mohou zrušit své cz.redbrain.shop Členství kdykoli odhlášením v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

 5. OCHRANA ÚDAJŮ A DŮVĚRNOST

  Ohledně jakýchkoli osobních údajů (jak je definováno v ( „GDPR 2018“)) zpracováno cz.redbrain.shop podle cz.redbrain.shop Služby, cz.redbrain.shop zaručuje a zavazuje se, že dodržuje a bude i nadále dodržovat všechny příslušné právní předpisy o ochraně údajů, včetně GDPR 2018, veškerá nařízení učiněná na jejich základě a veškeré pokyny nebo pokyny vydané komisařem pro informace; a musí vždy dodržovat smluvní podmínky Zásad ochrany osobních údajů a Zásady používání cookies, které se plně vztahují na vaše používání Stránky pro přístup k cz.redbrain.shop Služby. cz.redbrain.shop může uvolnit cz.redbrain.shop Informace člena, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud jsou informace nezbytné nebo vhodné k poskytnutí informací k řešení protiprávní nebo škodlivé činnosti.

 6. cz.redbrain.shop POVINNOSTI UŽIVATELE

  1. Musíte se snažit, abyste:

   1. dodržovat všechny podmínky licence; a,

   2. provádět veškeré používání internetu cz.redbrain.shop Služby v souladu s platnými právními předpisy a předpisy.

  2. cz.redbrain.shop uživatel nesmí:

   1. zakoupit nebo zaregistrovat jakékoli ochranné známky, klíčová slova vyhledávače, AdWords, vyhledávací dotazy nebo jiné identifikační termíny, které obsahují názvy cz.redbrain.shop nebo slovo 'cz.redbrain.shop“nebo jakákoli podobná nebo matoucí podobná jména nebo slova nebo jakékoli jejich deriváty.

 7. cz.redbrain.shop POVINNOSTI

   1. poskytnout cz.redbrain.shop Služby s náležitou péčí, dovednostmi a schopnostmi;

   2. věnovat tolik času poskytování služeb cz.redbrain.shop Služby, které mohou být nezbytné pro jejich řádný výkon;

   3. chovat vše cz.redbrain.shop Služby v souladu s platnými právními předpisy a kodexy;

   4. poskytnout okamžitě a dát cz.redbrain.shop Uživatele všechny takové informace, které mohou přiměřeně požadovat v souvislosti s poskytováním internetu cz.redbrain.shop Služby; a,

   5. včasně reagovat na všechny žádosti o technickou podporu (pouze v souvislosti s používáním stránek).

 8. REKLAMACE

  cz.redbrain.shop se snaží při poskytování internetu splňovat nejvyšší standardy cz.redbrain.shop Služby prostřednictvím webu. Bereme jakékoli stížnosti, které v této věci dostáváme, velmi vážně. Doporučujeme cz.redbrain.shop Uživatelé upozorňují na jakékoli stížnosti a vítáme jakékoli návrhy na zlepšení našich postupů. Pokusíme se rychle a efektivně vyřešit jakékoli neshody. Pokud nejste s tímto způsobem spokojeni cz.redbrain.shop se zabývá jakoukoli stížností a chcete zahájit soudní řízení, musíte to udělat v Anglii. Na tyto Podmínky se bude vztahovat příslušné anglické právo v souladu s článkem 17.

 9. BEZPEČNOST A DOSTUPNOST STRÁNKY

  1. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že chcete zlepšit cz.redbrain.shop Služby, které jsou vám k dispozici prostřednictvím Stránek, cz.redbrain.shop může přestat (trvale nebo dočasně) poskytovat cz.redbrain.shop Služby (nebo jakékoli funkce v rámci cz.redbrain.shop Služby) pro vás obecně na cz.redbrain.shop výhradní uvážení bez předchozího upozornění.

  2. cz.redbrain.shop vynaloží přiměřené úsilí k zajištění toho, aby plánovaná doba odstávky údržby byla udržována na minimu v souladu s průmyslovými normami, a pokud je to možné, naplánovaná doba odstávky bude dokončena mimo běžnou pracovní dobu ve Spojeném království.

  3. Neplánovaná nouzová údržba může být vyžadována kdykoli. cz.redbrain.shop souhlasí s tím, že vyvine veškeré přiměřené úsilí k minimalizaci havarijní údržby a ke snížení účinků jakékoli nutné havarijní údržby.

  4. cz.redbrain.shop nezaručuje platnost a přesnost informací na Stránce, včetně Obchodních údajů nebo cz.redbrain.shop Služby nebo stránky jsou průběžně aktualizovány. Web a jeho obsah a cz.redbrain.shop Služby jsou poskytovány „jak jsou“ a „jak jsou dostupné“. Vzhledem k povaze internetu cz.redbrain.shop nepředstavuje ani nezaručuje, že:

   1. Vaše používání webu a / nebo internetu cz.redbrain.shop Služby budou nepřetržitě, včasné, bezpečné nebo bezchybné a nebudou poskytovat konkrétní výsledky vyplývající z používání této stránky nebo jakéhokoli obsahu, vyhledávání nebo odkazu na ni;

   2. Vaše použití cz.redbrain.shop Služby splní vaše požadavky;

   3. veškeré informace, které jste získali nebo stáhli v důsledku vašeho používání internetu cz.redbrain.shop Služby budou přesné, spolehlivé nebo bez virů nebo kontaminace nebo destruktivních funkcí;

   4. nedojde k žádným závadám v provozu nebo funkčnosti jakéhokoli softwaru, který vám byl poskytnut v rámci systému cz.redbrain.shop Služby; a,

   5. ti, kteří se úmyslně pokusí a / nebo získají neautorizovaný přístup k nim prostředky, jako je například počítačový hacking, nebudou úspěšní.

 10. ZÁRUKY A ODŠKODNĚNÍ

  1. V souladu s ustanovením 3 cz.redbrain.shop nemůže vám převést zákonné vlastnictví na produkt, který představuje dohodu, a nemůže poskytnout žádné záruky společnosti a cz.redbrain.shop Uživatel, který zakoupí obchod na vlastní riziko. Pro vyloučení pochybností, cz.redbrain.shop:

   1. nemá žádnou kontrolu nad kvalitou, morálkou, bezpečností nebo zákonností produktu tvořícího obchod;

   2. nepřijímá vlastnictví žádných produktů propagovaných na této stránce jako nabídky;

   3. nezaručuje, že jakýkoli minimální nebo pevný počet nabídek bude inzerován prostřednictvím internetu cz.redbrain.shop Plošina;

   4. nezaručuje jménem maloobchodníka třetí strany, že podrobnosti o obchodu zveřejněné v souvislosti s produkty jsou platné a přesné a nenesou odpovědnost za jakékoli zkreslení nebo nepřesnosti v nich;

   5. nezaručuje, že prodejce třetí strany bude tuto dohodu ctít; a,

   6. nezaručuje, že k přerušení služby na Stránce ani na celém světě nedojde během internetu cz.redbrain.shop Používání tohoto webu uživatelem kdykoli.

  2. Jako cz.redbrain.shop Uživatel, zaručujete, prohlašujete a zavazujete se cz.redbrain.shop že:

   1. Vždy budete dodržovat své povinnosti stanovené v článku 6;

   2. veškeré informace předložené na stránkách týkající se vaší identity pro vaši cz.redbrain.shop Členství je pravdivé, přesné a úplné ve všech ohledech; a,

   3. Jste výhradně odpovědní za jakékoli porušení vašich povinností podle těchto podmínek z důvodu vašeho jednání, opomenutí, prodlení nebo nedodržení kterékoli z vašich povinností podle těchto podmínek a za důsledky jakéhokoli takového porušení nebo neplnění.

  3. Nepřebíráme žádnou záruku a tímto se dále výslovně vzdáváme jakékoli odpovědnosti vůči vám a souhlasíte s tím, že nemáte žádné nároky vůči cz.redbrain.shop v souvislosti s jakýmikoli nároky uplatněnými proti vám nebo ztrátami, které utrpíte:

   1. kvůli jakémukoli porušení těchto Podmínek nebo porušení záruky ze strany Vámi;

   2. ve věcech uvedených v bodě 10.1;

   3. v důsledku jednání, opomenutí a chování kteréhokoli prodejce třetí strany v souvislosti s vaším používáním stránky a cz.redbrain.shop Služby;

   4. v důsledku jakýchkoli chyb nebo opomenutí na našich stránkách nebo v souvislosti s jakýmkoli spoléháním se na jakékoli nesprávné popisy, zkreslení, nepřesnosti nebo neúplnost v souvislosti s podrobnostmi o obchodu nebo jinými cz.redbrain.shop Obsah (ať už nevinný, nedbalý nebo podvodný);

   5. kvůli tomu, že maloobchodník třetí strany nesplnil nebo zpozdil plnění svých závazků vůči vám vyplývajících z příslušných obchodních podmínek třetích stran;

   6. kvůli vašemu selhání nebo nemožnosti používat stránky a cz.redbrain.shop Služby kdykoli nebo tam, kde je to možné cz.redbrain.shop Služby nejsou k dispozici kdykoli a na jakékoli období. Totéž platí pro všechny maloobchodní stránky třetích stran;

   7. spojené s jakýmkoli propojeným webem třetí strany nebo s jakýmikoli prohlášeními, informacemi, obsahem nebo produkty, které jsou zveřejněny na jakémkoli propojeném webu třetí strany, včetně jakýchkoli zákazníků nebo klientů třetích stran, kteří čelí zásadám / smluvním podmínkám;

   8. spojené s jakýmkoli propojeným webem třetí strany nebo s jakýmikoli prohlášeními, informacemi, obsahem nebo produkty, které jsou zveřejněny na jakémkoli propojeném webu třetí strany, včetně jakýchkoli zákazníků nebo klientů třetích stran, kteří čelí zásadám / smluvním podmínkám;

   9. vymazání, poškození nebo selhání uložení jakýchkoli komunikačních dat udržovaných nebo přenášených prostřednictvím nebo prostřednictvím vašeho používání internetu cz.redbrain.shop Služby; a,

   10. kvůli neoprávněnému přístupu nebo ztrátě osobních údajů, která je mimo naši kontrolu.

  4. S výhradou ustanovení 10.5 nebudeme za žádných okolností vůči vám odpovědní ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti ani jinak za jakoukoli ztrátu, kterou utrpíte vy nebo nároky uplatněné proti vám, včetně následné, zvláštní nebo náhodné ztráty nebo škoda (přímá nebo nepřímá) nebo jakákoli ztráta zisku, očekávaný zisk, podnikání, data, příležitost, výnos, dobrá vůle nebo pověst vyplývající z vašeho používání webu nebo cz.redbrain.shop Služby.

  5. Nic v těchto podmínkách není určeno a nesmí být vykládáno jako pokus kterékoli strany vyloučit nebo omezit jakoukoli odpovědnost za:

   1. podvodné nepravdivé prohlášení;

   2. jakákoli odpovědnost, pokud zákon takové vyloučení odpovědnosti neumožňuje; a,

   3. smrt nebo zranění v důsledku nedbalosti.

  6. S výhradou ustanovení 10.5 a s výjimkou případů, které jsou výslovně stanoveny v těchto podmínkách, cz.redbrain.shop neposkytuje žádné záruky a vylučuje všechny ostatní výslovné nebo předpokládané podmínky a záruky.

 11. cz.redbrain.shop OBSAH

  S výjimkou obsahu, který na Stránku vložíte, představuje veškerý další obsah a výběr a uspořádání takového obsahu na Stránkách 'cz.redbrain.shop Obsah' a je buď vlastněna, nebo s licencí, cz.redbrain.shop a podléhá autorským právům, právům na ochranné známky a dalším právům duševního vlastnictví společnosti cz.redbrain.shop a poskytovatelé licencí cz.redbrain.shop . Takový cz.redbrain.shop Obsah je chráněn zákony o autorských právech Spojeného království a mezinárodními zákony. Jakékoli obchodní nebo servisní známky třetích stran přítomné na cz.redbrain.shop Obsah, který nenahráváte ani nezveřejňujete, jsou ochrannými známkami nebo značkami jejich příslušných vlastníků. Takový cz.redbrain.shop Obsah nesmí být stažen, kopírován, reprodukován, distribuován, přenášen, vysílán, zobrazován, prodáván, licencován nebo jinak využíván pro jakýkoli jiný účel bez předchozího písemného souhlasu společnosti cz.redbrain.shop nebo případně poskytovatelé licence cz.redbrain.shop. cz.redbrain.shop a / nebo jeho poskytovatelé licencí si vyhrazují všechna práva, která nejsou výslovně udělena v jejich nebo jejich právech cz.redbrain.shop Obsah.

 12. OBECNÁ OMEZENÍ POUŽITÍ

  S výhradou následujících výslovných omezení: cz.redbrain.shop vám uděluje oprávnění k přístupu a používání webu a internetu cz.redbrain.shop Služby. Můžete prohlížet stránky stránek, stahovat stránky stránek (pouze pro účely ukládání do mezipaměti) a tisknout stránky stránek (kromě obrázků stránek) a ponechat si jejich kopii pouze pro vlastní osobní nekomerční nekomerční použití. Souhlasíte s tím, že vaše nedodržení některého z těchto omezení bude představovat porušení těchto podmínek z vaší strany. Souhlasíš:

  1. nekopírovat web, s výjimkou případů, kdy je takové kopírování způsobeno běžným používáním webu nebo pokud je to nezbytné pro účely zálohování nebo provozní bezpečnosti;

  2. neprodávat, pronajímat, sublicencovat, pronajímat, půjčovat, překládat, slučovat, přizpůsobovat, měnit, upravovat, distribuovat nebo jinak využívat stránky nebo cz.redbrain.shop Obsah pro jakékoli jiné účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti cz.redbrain.shop nebo příslušnými poskytovateli licence cz.redbrain.shop Obsah;

  3. ne, zpětně analyzovat nebo vytvářet odvozená díla na základě celé nebo jakékoli části webu nebo internetu cz.redbrain.shop Služby včetně, ale bez omezení na ně cz.redbrain.shop Obsah, na jakémkoli médiu bez cz.redbrain.shop předchozí písemné povolení nebo pokus o něco takového, s výjimkou případů, kdy (na základě článku 296A zákona o autorských právech, vzorech a patentech z roku 1988) nelze takové žaloby zakázat, protože jsou nezbytné pro dosažení interoperability systému Stránky s jiným softwarovým programem a za předpokladu, že informace, které jste získali během těchto aktivit:

   1. je používán pouze za účelem dosažení interoperability serveru s jiným softwarovým programem;

   2. není zbytečně zveřejňována ani sdělována bez našeho předchozího písemného souhlasu žádné třetí strany; a

   3. se nepoužívá k vytváření žádného softwaru, který je v podstatě podobný tomuto webu.

  4. vložit naše upozornění na autorská práva na všechny úplné a částečné kopie, které vytvoříte na jakémkoli médiu;

  5. nevytvářet spojení takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu asociace, schválení nebo schválení z naší strany, pokud neexistuje;

  6. nemění ani neupravuje žádnou část webu ani žádnou z nich cz.redbrain.shop Služby nebo povolení stránek nebo kterékoli z nich cz.redbrain.shop Služby nebo jakákoli jejich část, které mají být kombinovány nebo začleněny do jakýchkoli jiných programů nebo které mají být použity jakýmkoli způsobem, který je nezákonný, nezákonný, podvodný nebo škodlivý nebo v souvislosti s jakýmkoli nezákonným, nezákonným, podvodným nebo škodlivým účelem nebo aktivita;

  7. není přístup cz.redbrain.shop Obsah prostřednictvím jakékoli technologie nebo prostředků jiných než samotný web nebo jinými prostředky jako cz.redbrain.shop může za tímto účelem výslovně určit;

  8. nemít přístup nebo se pokoušet proniknout nebo se pokoušet proniknout cz.redbrain.shop bezpečnostní opatření;

  9. nepoužívejte web ani web cz.redbrain.shop Služby jakýmkoli nezákonným způsobem, pro jakýkoli nezákonný účel nebo jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s těmito podmínkami, nebo jednat podvodně nebo škodlivě, například hackováním nebo vložením škodlivého kódu, včetně virů nebo škodlivých dat, na web nebo na stránku cz.redbrain.shop Služby nebo jakýkoli operační systém;

  10. nebude obcházet (nebo se o to pokoušet) obcházet, deaktivovat nebo jinak zasahovat do jakýchkoli funkcí souvisejících se zabezpečením na Stránkách nebo na internetu cz.redbrain.shop Služby nebo funkce, které (i) brání nebo omezují použití nebo kopírování cz.redbrain.shop Obsah; nebo (ii) vynutit omezení používání internetu cz.redbrain.shop Služby nebo dostupné cz.redbrain.shopObsah;

  11. nepoužívat web k kopírování, ukládání, hostování, přenosu, odesílání, používání, publikování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který sestává (nebo je s ním spojen) jakýkoli spyware, viry, trojské koně, červy, loggery, rootkity, logické bomby nebo jiné materiál, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý;

  12. neporušuje naše práva duševního vlastnictví ani práva jakékoli třetí strany v souvislosti s vaším používáním těchto stránek nebo internetu cz.redbrain.shop Služby;

  13. nepokoušet se získat neoprávněný přístup k našemu webu, serveru, na kterém je náš web uložen, nebo k jakémukoli serveru, počítači nebo databázi připojené k našemu webu;

  14. neprovádět žádné systematické nebo automatizované činnosti sběru dat (včetně, aniž by byl výčet omezující, těžbu dat, extrakci a sběr dat) na nebo v souvislosti s cz.redbrain.shop Služby nebo se pokusit dešifrovat jakýkoli přenos na nebo ze serverů, na kterých běží cz.redbrain.shop Služby; a,

  15. neútočit na náš web útokem odmítnutí služby nebo distribuovaným útokem odmítnutí služby.

  Porušením některých výše uvedených ustanovení byste se dopustili trestného činu podle zákona o zneužívání počítače z roku 1990. Každé takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s nimi spolupracovat tím, že jim poskytneme vaši totožnost. V případě takového porušení vaše právo používat náš web okamžitě přestane. Jste zodpovědní za konfiguraci svých informačních technologií, počítačových programů a platforem za účelem přístupu na naše stránky. Měli byste používat svůj vlastní antivirový software.

 13. CELÉ PODMÍNKY / ROZDĚLENÍ

  Tyto podmínky zahrnují naše Zásady cookies a Zásady ochrany osobních údajů které společně tvoří celou dohodu mezi vámi a cz.redbrain.shop v souvislosti s vaším používáním těchto stránek k přístupu na internet cz.redbrain.shop Služby a nahrazují všechna předchozí prohlášení, podněty nebo dohody týkající se jeho předmětu. V případě, že soudy vyškrtnou jako neplatné nebo nevymahatelné nebo jinak změní některou část těchto podmínek, zbývající podmínky zůstanou platné a platné.

 14. ÚKOL

  Tyto Podmínky jsou pro vás osobní a vy nemůžete postoupit, převést nebo delegovat všechna nebo některá vaše práva a povinnosti, bez cz.redbrain.shop předchozí písemný souhlas. cz.redbrain.shop si vyhrazuje právo postoupit nebo převést všechna nebo některá ze svých práv a povinností podle těchto Podmínek na společnosti ve stejné skupině jako cz.redbrain.shop nebo jiné třetí strany. V případě postoupení nebo převodu vám bude oznámení zasláno e-mailem nebo zveřejněno na Stránkách.

 15. ŽÁDNÝ ODPOVĚĎ

  Neúspěch buď cz.redbrain.shop nebo vy uplatnění nebo vymáhání jakéhokoli uděleného práva se nepovažuje za vzdání se jakéhokoli takového práva ani za takové jednání, které by zakazovalo toto uplatnění nebo vymáhání nebo jakékoli jiné právo při jakékoli pozdější příležitosti.

 16. PRÁVA TŘETÍCH STRAN

  Tyto podmínky můžete vymáhat v souladu s ustanoveními zákona o smlouvách (práva třetích stran) z roku 1999 ( 'Akt'). S výjimkou výše uvedených podmínek nevytvářejí tyto podmínky žádné právo, které by bylo vynutitelné jakoukoli osobou, která není stranou tohoto zákona podle zákona, ale neovlivní žádné právo nebo opravný prostředek, který má třetí strana, která existuje nebo je k dispozici kromě tohoto zákona.

 17. ZÁKON A JURISDIKCE

  Všechny tyto podmínky se řídí anglickým zákonem a veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami a / nebo stránkami podléhají výlučné jurisdikci anglických soudů.

 18. DEFINICE

  V těchto Podmínkách (pokud kontext nevyžaduje jinak) mají následující slova následující významy:

  • Nároky: se rozumí všechny požadavky, nároky a odpovědnost (skutečné a následné, přímé a nepřímé a známé, neznámé, podezřelé a neobjektivní, zveřejněné a nezveřejněné, trestní nebo občanské, ve smlouvě, delikty nebo jinak) za všechny ztráty, včetně jakýchkoli jiných výdajů jakékoli povahy .

  • Kódy: odkazuje na všechny kodexy řídící standardy (včetně pro tyto účely pomocné pokyny a rady) zveřejňované regulačními orgány nebo jinými profesními subjekty v oboru, včetně, ale nejen, orgánu pro reklamní standardy, obchodních standardů, Úřadu pro poctivé obchodování, sdružení přímého marketingu, Úřad komisařů pro informace, ministerstvo pro obchodní inovace a dovednosti a má být vykládán tak, aby zahrnoval všechny a všechny odkazy na jakékoli změny, úpravy nebo konsolidace, které představují jeho nejaktuálnější verze, ale zejména včetně kodexu SZP.

  • Stížnost: se rozumí jakákoli nespokojenost vyjádřená nebo stížnost a cz.redbrain.shop Uživatel proti cz.redbrain.shop v souvislosti s poskytováním cz.redbrain.shop Služby.

  • Právní předpisy o ochraně údajů: GDPR 2018, směrnice o ochraně údajů (95/46 / ES), zákon o vyšetřovacích pravomocích z roku 2000, nařízení o telekomunikacích (zákonná obchodní praxe) (odposlech komunikací) z roku 2000 (SI 2000/2699), ochrana údajů o elektronických komunikacích Směrnice (2002/58 / ES), nařízení o ochraně soukromí a elektronických komunikacích (směrnice ES) 2003 (SI 2426/2003) a všechny příslušné zákony a předpisy týkající se zpracování osobních údajů a soukromí, případně včetně pokynů a kódů praxe vydaná komisařem pro informace.

  • Nabídky): odkazuje na jeden z porovnávaných denních obchodů propagovaných a přístupných prostřednictvím internetu cz.redbrain.shop Plošina.

  • Detaily nabídky: odkazuje na podrobnosti týkající se dohody zveřejněné na internetu cz.redbrain.shop Plošina.

  • Práva k duševnímu vlastnictví: odkazuje na všechna práva duševního vlastnictví kdekoli na světě, ať už registrovaná nebo neregistrovaná (a včetně jakékoli aplikace), včetně autorských práv, know-how, důvěrných informací, obchodních tajemství, obchodních jmen a doménových jmen, ochranných známek, servisních značek, obchodních jmen, patenty, drobné patenty, užitné vzory, práva k průmyslovému provedení, práva k topografii polovodičů, práva k databázím a všechna práva ve formě nekalých soutěžních práv nebo nároků na podání žaloby za předání.

  • Legislativa: zahrnuje všechny příslušné zákony, akty Parlamentu (dále jen „akty“) a smlouvy, jakož i právní předpisy o ochraně údajů a všechny nařízení, nařízení, směrnice, úmluvy a podřízené právní předpisy přijaté podle takového aktu nebo smlouvy nebo jinak mající právní sílu ve vztahu k k obsahu a vysílání kampaní, včetně odkazů na veškeré změny, úpravy, konsolidace nebo opětovné uznání platných v současné době.

  • Ztráty: se rozumí jakékoli nároky, ztráty, nároky, žaloby, nároky třetích stran, škody, náklady (včetně soudních nákladů a soudních poplatků), pokuty, závazky, závazky, zástavní práva a výdaje.

  • cz.redbrain.shop Člen: odkazuje na osobu, která se přihlásila k odběru, aby se mohla přihlásit k odběru cz.redbrain.shop Upozornění na produkt.

  • cz.redbrain.shop Členství: Odkazuje na cz.redbrain.shop Členství poskytnuto cz.redbrain.shop Člen, který prošel registrací.

  • cz.redbrain.shop Upozornění na produkt: odkazuje na e-mailová upozornění, která vám můžeme zaslat na vyžádání v souladu s vaší registrací.

  • cz.redbrain.shop Plošina: odkazuje na online platformu, kterou vám poskytuje cz.redbrain.shop prostřednictvím webu.

  • cz.redbrain.shop Služby: odkazuje na služby poskytované společností cz.redbrain.shop.

  • cz.redbrain.shop Uživatel: Odkazuje na cz.redbrain.shop Návštěvník a / nebo cz.redbrain.shop Člen podle kontextu.

  • cz.redbrain.shop Návštěvníci: odkazuje na osobu, která navštíví web, ale nepodléhá registraci.

  • Osobní data: jak je definováno v právních předpisech o ochraně údajů.

  • Přihlásit se: podle bodu 4.1.

  • Web: se rozumí webová stránka vlastněná a provozovaná společností cz.redbrain.shop počítaje v to cz.redbrain.shop který hostí cz.redbrain.shop Plošina.

  • Prodejce třetí strany: odkazuje na stranu, která je vlastníkem nebo poskytovatelem licence na produkty představující dohodu.

  • Stránky maloobchodníků třetích stran: odkazuje na webovou stránku prodejce třetích stran.

  • Podmínky pro prodejce: odkazuje na obchodní podmínky upravující produkty inzerované na Stránkách, které jsou vlastněny nebo licencovány Maloobchodníkům třetích stran.